Mechanics of a multilayer epithelium instruct tumour architecture and function

V reviji Nature je bila objavljena raziskava, pri kateri je sodeloval tudi Matej Krajnc. V članku z naslovom “Mechanics of a multilayer epithelium instruct tumour architecture and function” so Vincent F. Fiore z Univerze Rockefeller in sodelavci naslovili vlogo mehanike pri deformacijah večslojnih tkiv in njihovih tumorjev. Na primeru epidermisa v mišjih zarodkih so ugotovili, da mehanske lastnosti bazalne membrane-bariere med epitelijem in globljimi plastmi tkiv-odločilno vplivajo na morfologijo večslojnih epitelijev. Ko se ob rasti tumorja celice hitro delijo, odrivajo okoliške epitelijske celice, pri čemer se tkivo deformira. Avtorji so pokazali, da je način te deformacije odvisen od upogibnega modula bazalne membrane in relaksacijskega časa njenega obnavljanja. Ti rezultati v prvi vrsti poudarjajo pomen bazalne membrane kot ključne podporne strukture pri deformacijah večslojnih tkiv, ki se tipično zgodijo ob nastanku in rasti tumorjev.

Publication: Fiore, V. F. et al. Nature https://doi.org/10.1038/s41586- 020-2695-9 (2020).