Magistrske in seminarske teme

 

 

Računanje s heterogenimi sistemi (oneAPI)

 

Potrebe po intenzivnem računanju in obdelavi velikih količin podatkov so botrovale iznajdbi številnih inovativnih rešitev za strojno pospeševanje, njihova uporaba pa je postajala čedalje bolj zapletena za končne uporabnike (denimo raziskovalce), zato so bile v zadnjem letu predlagane nekatere nove … Read More


0

 

Kapljični model 2D mehkih koloidov

 

Mehki koloidni delci, kot so dendrimeri, zvezdasti polimeri in raznovrstne micele, tvorijo poleg značilnih netesnih kristalnih skladov tudi plastovite kvazikristale. Stabilnost teh faz bi skušali pojasniti z 2D modelom, kjer te delce opišemo kot kapljice, ki se ob stisku fasetirajo. … Read More


0

 

Hiperuniformnost na krožnici

 

Hiperuniformnost na krožnici   Hiperuniformnost opisuje stanja snovi, ki lahko kljub lokalni razurejenosti kažejo znake urejenosti na večjih prostorskih skalah. Pomembni primeri hiperuniformnih stanj snovi so denimo kvazikristali, zataknjena naključna pakiranja delcev in fermionski točkovni procesi. Koncept hiperuniformnosti je bil … Read More


0

 

Vpliv mutacij na zvijanje in sekundarno strukturo RNK genomov

 

Vpliv mutacij na zvijanje in sekundarno strukturo RNK genomov   RNK igra pomembno vlogo v številnih bioloških procesih, v določenih preprostih organizmih, kot so RNK virusi, pa nosi kar celotno genetsko informacijo. Posledično so mutacije v RNK virusih omejene, saj … Read More


0

Magistrske in seminarske teme
Seznam magistrskih in seminarskih tem, ki so na voljo pri sodelavcih našega odseka
Računanje s heterogenimi sistemi (oneAPI)

Potrebe po intenzivnem računanju in obdelavi velikih količin podatkov so botrovale iznajdbi številnih inovativnih rešitev za strojno pospeševanje, njihova uporaba pa je postajala čedalje bolj zapletena za končne uporabnike (denimo raziskovalce), zato so bile v zadnjem letu predlagane nekatere nove … Read More