Magistrska dela v skupini za Trdno snov

V skupini za trdno snov nudimo teme za magistrska dela. Problematike:

  • topološki izolatorji (Rejec, Žitko, Ramšak, Mravlje)
  • vpliv nereda in večdelčna lokalizacija (Vidmar, Bonča, Lenarčič)
  • dinamična teorija povprečnega polja (Žitko, Mravlje)
  • študij transportnih lastnosti v koreliranih snoveh (Žitko, Mravlje, Vidmar, Bonča, Lenarčič)
  • kvantne pike (Žitko, Rejec, Ramšak, Mravlje)
  • elektronsko-fononska sklopitev (Žitko, Bonča, Ramšak, Mravlje)
  • kvantna manipulacija (Ramšak, Rejec)
  • sistemi izven ravnovesja in pump-probe spektroskopija (Golež)
  • uporaba nevronskih in tenzorskih mrež za opis (odprtih) sistemov izven ravnovesja (Lenarčič)
  • kvantna statistična fizika izven ravnovesja (Lenarčič)

Piši raziskovalcem v skupini za trdno snov:

Lev Vidmar, Rok Žitko, Janez Bonča, Anton Ramšak, Tomaž Rejec, Zala Lenarčič, Jernej Mravlje, Denis Golež (ime.priimek@ijs.si)

ali pa se obrni na jernej.mravlje@ijs.si za pomoč pri izbiri.

V skupini imamo vsako leto na voljo tudi 1-2 mesti za mladega raziskovalca. Izkazano uspešno raziskovalno delo v skupini je dobro priporočilo pri kandidaturi.