Računanje s heterogenimi sistemi (oneAPI)

Potrebe po intenzivnem računanju in obdelavi velikih količin podatkov so botrovale iznajdbi številnih inovativnih rešitev za strojno pospeševanje, njihova uporaba pa je postajala čedalje bolj zapletena za končne uporabnike (denimo raziskovalce), zato so bile v zadnjem letu predlagane nekatere nove … Read More