Računanje s heterogenimi sistemi (oneAPI)

Potrebe po intenzivnem računanju in obdelavi velikih količin podatkov so botrovale iznajdbi številnih inovativnih rešitev za strojno pospeševanje, njihova uporaba pa je postajala čedalje bolj zapletena za končne uporabnike (denimo raziskovalce), zato so bile v zadnjem letu predlagane nekatere nove paradigme za heterogeno računanje. Na odseku za teoretično fiziko razpolagamo s sodobno strojno opremo za heterogeno računanje, ki v isti enoti vključuje večjedrni CPU z vektorskimi enotami, zmogljivo kartico GPGPU in dve kartici FPGA. Iščemo študente, ki bi jih zanimalo preizkušanje novih ogrodij za programiranje znanstvenih aplikacij (oneAPI, Parallel STL, Thread building blocks), kar bi bil temelj za pripravo seminarskih nalog in zaključnih del, kjer bi se te pristope uporabilo za reševanje aktualnih znanstvenih problemov na različnih raziskovalnih področjih, ki jih pokriva odsek.

Kontakt: Rok Žitko, rok.zitko@ijs.si, web page