Vpliv mutacij na zvijanje in sekundarno strukturo RNK genomov

Vpliv mutacij na zvijanje in sekundarno strukturo RNK genomov

 

RNK igra pomembno vlogo v številnih bioloških procesih, v določenih preprostih organizmih, kot so RNK virusi, pa nosi kar celotno genetsko informacijo. Posledično so mutacije v RNK virusih omejene, saj morajo ohranjati končni proteinski produkt. Po drugi strani je genomska RNK omejena tudi s preprostimi fizikalnimi zahtevami—razsežnost njene prostorske strukture se mora skladati z velikostjo kapside, v katero je pakirana. Izkaže se, da nekatere mutacije ne ohranjajo velikosti RNK in tako evolucijsko ne bi smele biti favorizirane. Naslednji korak v raziskavi bi bil razvoj algoritma, ki mutira RNK genome virusov,  hkrati pa ohranja fizikalno velikost njihove sekundarne strukture. Na ta način bi bilo moč raziskati dovoljeni mutacijski prostor virusov ter pokazati, kolikšno vlogo pri tem igrajo preproste fizikalne količine.

 

(Kontakt: Anže Božič; anze.bozic@ijs.si)